Smieť 29, 2020

Návrat yak - mongolskej rally 2011

Toto leto budem jazdiť na mongolskej rally s tromi priateľmi v automobilovom jaci (obrázky to vysvetlia!).

Zamýšľam tento blog, aby bol prevažne informatívny pre každého, kto sa chce zúčastniť na rally alebo navštíviť niektoré z tých istých miest, ktorými prechádzame. Vediem tiež dlhší blog, kde na našej webovej stránke diskutujem o väčšom počte našich každodenných únikových schodov. Na našom webe sa tiež môžete dozvedieť viac o našom tíme a charitatívnych organizáciách, za ktoré získavame peniaze.

Počas rally budeme vyrábať aj informatívny (a trochu nezvratný) dokument, ktorý dokumentuje našu cestu.

Niektoré z našich ďalších produkcií videa nájdete na našom kanáli youtube: youtube.com/user/returnoftheyak

Napísal a prispel Jack R.
www.returnoftheyak.com