Jún 5, 2020

Dobrovoľnícky denník Haiti - Karin Rumpza

Ya mon! Jamajka je krásna! Do Montego Bay som prišiel neskoro, ale dobre.

Prvý deň som strávil len čakaním na druhý dobrovoľníci prísť z celého sveta. To je naozaj a úžasná skupina.

Cítim sa tak poctený, že som jeho súčasťou. V súčasnosti sme zapojení do orientačného programu, ktorý sa pripravuje na prácu v tejto oblasti. Súcit a bohatstvo vedomostí v tejto miestnosti je ohromujúce! V súčasnosti pracujeme na rozdelení do skupín, aby sme zlepšili logistické aspekty, ako dostať 30 ľudí na Haiti.

Byť súčasťou tohto vývojového tímu bude určite ťažké, ale obohacujúce. Každý sa snaží pomôcť vybudovať udržateľný program a uľahčiť ťažkú ​​prácu, ktorá bude nasledovať pre komunity v haiti, (Neskúmam pravopis, takže sa s tým vysporiadam !!!!) Budem sa tešiť z karibského vánku, až kým neodídeme!

Napísal a prispel Karin Rumpza (prostredníctvom globálnej dobrovoľníckej siete)
www.globalvolunteernetwork.org